Podatek liniowy a kwota wolna

Jedną z funkcjonujących w Polsce preferencji podatkowych jest kwota wolna od podatku. Pozostaje ona na niezmiennym poziomie już od kilku lat i wynosi na chwilę obecną 3091 zł. Bardzo często powstaje przy tej okazji pytanie o to czy prawo do skorzystania z niej mają podatnicy, których dochody są opodatkowane podatkiem liniowym? Continue reading