Samozatrudnienie a podatek liniowySamozatrudnienie to jedna z najbardziej popularnych obecnie form działalności gospodarczej oraz optymalizacji obciążeń podatkowych. Osoby decydujące się na nią mogą rozliczać się z osiąganych z tego tytułu przychodów na dwa sposoby, a mianowicie na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej wynoszącej 19 proc.

Najważniejsze zasady

Co do zasady dochody osiągane z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych – czyli według skali podatkowej. Podatnik, który wybrał samozatrudnienie, może zdecydować się na metodę liniową przy zakładaniu działalności. Sposób rozliczania się z fiskusem da się zmienić w trakcie jej trwania, poda warunkiem jednak, że w terminie do 20 stycznia trafi do urzędu skarbowego stosowne podanie w tej sprawie.

Osoby samozatrudnione powinny pamiętać o tym, że podatek liniowy nie zawsze okazuje się opłacalny. Bardzo ważną rolę w tym kontekście odgrywają takie czynniki jak:

– wysokość dochodów,

– możliwość korzystania z ulg – rozliczanie się metodą liniową wyklucza to, nie można np. rozliczać się z małżonkiem, rozliczać kwoty wolnej od podatku czy korzystać z ulgi na dziecko.

Współpraca z byłym pracodawcą

W omawianym kontekście spore znaczenie mają tez relacje osoby samozatrudnionej z byłym pracodawcą. Przejście z etatu na samozatrudnienie w układzie, gdy odbiorcą usług będzie właśnie były pracodawca, to wiele korzyści jak np. możliwość zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszone w związku z prowadzoną działalnością czy niższe niż w przypadku etatu składki ZUS. Osoba samozatrudniona musi we własnym zakresie naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Jakie są natomiast minusy w omawianych okolicznościach? Największym mankamentem jest to, że pracując na rzecz byłego pracodawcy, samozatrudniony może rozliczać się podatkiem liniowym dopiero po roku. Przez pierwszy rok podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc  według skali 18 lub 32 proc. Powyższa zasada nie znajduje zastosowania, jeżeli w rachubę wchodzi świadczenie usług w zupełności odmiennych aniżeli te, jakie osoba samozatrudniona świadczyła wcześniej w ramach stosunku pracy.