Podatek liniowy – jaka ewidencjaLiniowa metoda rozliczania się z urzędem skarbowym jest zarezerwowana dla osób prowadzących jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą. Jej istotą jest stawka podatku pozostająca na tym samym poziomie bez względu na wysokość dochodów – wynosi ona 19 proc. Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z preferencji podatkowych. Jak w jego przypadku wygląda sprawa prowadzenia ewidencji?

Księga przychodów i rozchodów

Generalnie rzecz biorąc, nie ma w tym obszarze wielkich różnic w porównaniu z podatnikami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Podstawę ewidencji stanowi  księga przychodów i rozchodów (KPiR), na podstawie której są ustalane zaliczki na podatek w trakcie roku. Ponadto KPiR jest bazą do prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT-36L. Dla podatników rozliczających się z fiskusem metodą liniową dochodem, który wynika z KPiR, jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków – o ile wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego albo jest  pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Oprócz rozliczeń rocznych podatnik musi dokonywać podsumowań poszczególnych miesięcy i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, co może czynić miesięcznie lub kwartalnie. Obowiązkowe jest ponadto dla celów PIT prowadzenie ewidencji: wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja dla celów VAT i celów fiskalnych

Ponadto od podatników opodatkowanych podatkiem liniowym jest wymagane prowadzenie ewidencji dla celów VAT, przy czym w rachubę wchodzą takie ewidencje jak m. in. ewidencja sprzedaży, przebiegu pojazdów, przemieszczanych towarów w celu świadczenia usług, transakcji wewnątrzwspólnotowych itp. Dodatkowo podatnik nie może zapomnieć o prowadzeniu dla celów fiskalnych rejestrów sprzedaży na podstawie kasy fiskalnej –w sytuacji, gdy kasa jest wymagana, nie wszyscy podatnicy są objęci tym obowiązkiem.