Podatek liniowy a emeryturaWiele osób osiągających wiek emerytalny nie chce kończyć zawodowej aktywności, dlatego też decydują się na uruchomienie jednoosobowej działalności. Osiągane z jej tytułu dochody są co do zasady opodatkowane według skali ogólnej, aczkolwiek podatnik ma prawo wybrać metodę liniową.

Sposób rozliczania się z fiskusem

Podatek liniowy ma ten plus, że jego stawka wynosi niezmiennie 19 proc. bez względu na wysokość dochodów. Zakładający firmę emeryt może zatem zdecydować się na ten właśnie wariant bądź przejść na niego już w trakcie prowadzenia działalności – pod warunkiem, że do 20 stycznia złoży w odpowiednim urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Jeżeli nie dotrzyma terminu, musi niestety czekać rok.

O czym musi pamiętać emeryt?             

Przy tej sposobności musi też mieć na względzie pewną bardzo istotną kwestię. Wszystko w tym momencie zależy od tego czy zamierza współpracować z pracodawcą, na rzecz którego świadczył pracę w ramach stosunku pracy przed przejściem na emeryturę. Jeśli w rachubę wchodzi świadczenie usług samych jak te, które emeryt świadczył wcześniej w ramach stosunku pracy, wówczas nie ma możliwości rozliczania się z fiskusem metodą liniową. Przez pierwszy rok emeryt musi prowadzić działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, a dopiero po upływie roku ma prawo wybrać metodę liniową. Zasada ta nie obowiązuje, gdy zakres usług jest zupełnie odmienny od tych, jakie były świadczone przez podatnika w ramach stosunku pracy przed przejściem na emeryturę.