Podatek liniowy a darowiznaWiele osób fizycznych, a także prowadzących działalność gospodarczą, decyduje się na przekazywanie darowizn na różne cele, np. na rzecz instytucji charytatywnych. Istnieje możliwość odliczenia tych kwot przy okazji składania corocznego zeznania podatkowego. Czy jednak wszyscy podatnicy mogą z tej opcji korzystać?

Niejeden przedsiębiorca rozlicza się z urzędem skarbowym metodą liniową. Takie rozwiązanie na sporo zalet, chociażby w postaci tej samej stawki podatku (wynosi ona 19 proc.) bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez firmę. Jednakże każdy medal ma dwie strony – rozliczanie się metodą liniową wyklucza możliwość korzystania z podatkowych preferencji. Odnosi się to również do kwestii odliczania darowizn – podatkiem opodatkowany podatkiem liniowym nie może ich odliczać. Z czego to wynika? Należałoby w tym momencie wskazać trzy najważniejsze czynniki, a mianowicie: literalną interpretację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieprzychylne podatnikom stanowisko organów podatkowych w tej kwestii oraz specyficzną konstrukcję formularza PIT-36L, na którym podatnicy rozliczający się liniowo składają zeznania. Konstrukcja ta wyklucza możliwość dokonywania odliczeń.