MinusyPodatek liniowy to jedna z preferencji podatkowych, z których podatnicy mogą korzystać w określonych sytuacjach. Ten sposób rozliczania się z fiskusem ma wiele zalet, ale decydując się na niego, podatnik musi mieć świadomość istnienia również i pewnych ograniczeń z tym związanych.

Mówiąc zatem o różnych aspektach opodatkowania podatkiem liniowym, należy mieć na uwadze następujące kwestie:

– brak możliwości korzystania z ulg podatkowych

Podatnikom, których dochody są opodatkowane podatkiem liniowym nie przysługuje prawo do korzystania z wielu preferencji podatkowych, takich jak m. in. ulga na dzieci. Ulga ta nie przepadnie, jeśli podatnik pozostaje w związku małżeńskim i jego współmałżonek rozlicza się na zasadach ogólnych – wówczas to współmałżonek może dokonać stosownych odliczeń. Jeśli jednak podatnik opodatkowany podatkiem liniowym jest osobą samotnie wychowującą dziecko, ulga prorodzinna mu nie przysługuje.

– brak możliwości rozliczania się z współmałżonkiem

Korzystanie z podatku liniowego wyklucza prawo do wspólnego rozliczania się z żoną/mężem. Aspekt ten trzeba mieć w szczególności na uwadze wówczas, gdy współmałżonek jest bezrobotny bądź przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

– podatek liniowy nie znajduje zastosowania do wszystkich dochodów

Opodatkowanie podatkiem liniowym nie wchodzi w rachubę, gdy źródłem dochodów podatnika są kontrakty menadżerskie bądź działalność polegająca na zawieraniu takich umów, przedmiotem których jest zarządzanie przedsiębiorstwem.

– opodatkowanie podatkiem liniowym to konieczność składania kilku deklaracji rocznie

Osoby, które pracują na umowę o pracę i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą (jest to często spotykana w praktyce sytuacja) muszą składać dwie deklaracje podatkowe. Przy tej sposobności pojawia się bardzo istotna uwaga, a mianowicie taka, że w opisywanym układzie przy składaniu deklaracji e stosunku pracy podatnik nie ma prawa połączyć swoich dochodów z dochodami żony/męża.