Kto może płacić podatek liniowy?Podatek liniowy to jedna z dostępnych w Polsce form opodatkowania. Niemniej jednak nie wszystkim podatnikom przysługuje prawo do podatku liniowego – jest to uzależnione od spełnienia kilku istotnych warunków.

Prawo do korzystania z podatku liniowego przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą:

– samodzielnie,

– w formie spółki nie posiadającej  osobowości prawnej (z zaznaczeniem, że nie będzie ona uzyskiwała przychodów z tytułu świadczenia usług odpowiadających czynnościom, które podatnik bądź przynajmniej jeden z jego wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym),

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy.

Podatek liniowy jest ponadto dostępny dla osób samozatrudnionych.

Opisywana forma opodatkowania posiada wiele zalet, ale decydując się na korzystanie z niej, należy koniecznie pamiętać o wynikających z tego ograniczeniach jak np. niemożności rozliczania się z współmałżonkiem czy korzystania z wielu ulg podatkowych.