Etat a podatek liniowyPraca na etacie oraz prowadzenie działalności gospodarczej wcale nie muszą się wykluczać. Wiele osób decyduje się na to, by nie rezygnować z jednej rzeczy kosztem drugiej, aczkolwiek w takie sytuacji często pojawia się pytanie o to, jak przedstawiają się wówczas kwestie związane z rozliczaniem się z urzędem skarbowym.

Kiedy jedno zeznanie wystarczy?

Praca na etacie jest opodatkowana na zasadach ogólnych – a więc wedle skali podatkowej. Nie ma w tym układzie możliwości rozliczania się z fiskusem metodą liniową, jest to możliwe tylko przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak podatnicy pozostają przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych – wówczas składają do urzędu skarbowego tylko jedno zeznanie, na formularzu PIT-36. Wykazują w nim dochody i przychody osiągane zarówno z tytułu działalności, jak i pracy na etacie.

Kiedy potrzebne są oddzielne zeznania?

Jeżeli zaś ktoś postanawia rozliczać się z działalności metodą liniową, pracując jednocześnie na etacie, to wtedy koniecznie jest złożenie dwóch odrębnych zeznań. Do rozliczenia się z dochodów uzyskiwanych z etatu służy formularz PIT-37, zaś przy działalności opodatkowanej liniowo – formularz  PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B zawierającym informacje na temat dochodu/straty. Jeśli rozliczający się w ten sposób podatnik pozostaje w związku małżeńskim, musi pamiętać o tym, że nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Zasady funkcjonowania podatku liniowego nie dopuszczają takiej opcji.